NAISSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE NAI
Sadama aadress Harju maakond, 74001 Viimsi vald, Lõunaküla/Storbyn küla, Naissaare sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. november
Registreerimise aeg 20.01.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°33'22.56''N ; 24°33'14.94''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 35,0
Veesõiduki suurim laius (m) 8,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 30,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Jürivete
Eesnimi Jaanus
Telefon +372 53328095
E-post naissaar@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:001:0048
Pindala (m²) 49588,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 331
Akti vastu võtmise kuupäev 26.09.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisilaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 3,5
Kai nr 2 2,5
Kai nr 3 1,5
Ujuvkai 4,0
Ujuvkai 4,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1141 Naissaare sadama parema külje tooder nr. 1
1145 Naissaare sadama parema külje tooder nr. 3
1140 Naissaare sadama vasaku külje tooder nr.1
1146 Naissaare sadama idatooder
1143 Naissaare sadama parema külje tooder nr. 2
1142 Naissaare sadama vasaku külje tooder nr. 2
314 Naissaare sadamamuuli tulepaak
1144 Naissaare sadama vasaku külje tooder nr. 3

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee