LÄÄTSA PAADISADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LAT
Sadama aadress Saare maakond, 93216 Salme vald, Läätsa küla, Läätsa paadisadam
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 31. oktoober
Registreerimise aeg 25.03.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°08'45.75''N ; 22°15'13.27''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 9,0
Veesõiduki suurim laius (m) 2,2
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) 15,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,4
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi kalurite ühendus "Läätsa Rand"
Eesnimi -
Registri kood 80083804
Telefon +372 457 1639
E-post marujaan@hot.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 72101:002:0714, 72101:002:0715
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine kalurite ühendus "Läätsa Rand"
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Sadamas on õlikogumise konteiner; prügivedu on korraldatud lepingu alusel
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 1,4
Kai nr 2 1,3
Kai nr 3 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee