LÕUNARANNA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LNR
Sadama aadress Saare maakond, 94719 Muhu vald, Simisti küla, Lõunaranna sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 31. mai - 1. september
Registreerimise aeg 17.08.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°32'30.00''N ; 23°19'00.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 17,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,1
Sissesõidutee väikseim laius (m) 22,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Lõunaranna Investeeringud OÜ
Eesnimi -
Registri kood 10919477
Telefon +372 5036640
E-post olaf@ovs.ee
Koduleht www.lounaranna.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Orgse
Eesnimi Olaf
Telefon +372 503 6640
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 47801:001:0573
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 90
Akti vastu võtmise kuupäev 12.03.2009
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Lõunaranna Investeeringud OÜ
Veesõiduki sildumise võimaldamine Lõunaranna Investeeringud OÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Kütus
Slipp
Muu teenus Majutus
Veesõidukite laenutus
WC
Kohvik
Wi-Fi
Dušš
Elekter
Toitlustamine
Internet
Pesupesemise võimalus
Muu teenus
Joogivesi
Jalgratta laenutus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Betoonkai nr1 0,3
Betoonkai nr2 1,3
Betoonkai nr3 1,8
Ujuvkai nr1 2,3
Ujuvkai nr2 2,3
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3169 Lõunaranna sadama parema külje tooder
3173 Lõunaranna sadama parema külje tooder
3166 Lõunaranna sadama vasaku külje tooder
3167 Lõunaranna sadama parema külje tooder
786 Lõunaranna sadamakai tulepaak
3178.1 Lõunaranna teljetooder nr.1
3178.3 Lõunaranna teljetooder nr.3
3177 Lõunaranna sadama parema külje tooder
3171 Lõunaranna sadama parema külje tooder
3178.4 Lõunaranna teljetooder nr.4
3175 Lõunaranna sadama parema külje tooder
3168 Lõunaranna sadama vasaku külje tooder
3178.2 Lõunaranna teljetooder nr.2

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee