LÕMALA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LMA
Sadama aadress Saare maakond, 93201 Salme vald, Lõmala küla
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. mai - 15. oktoober
Registreerimise aeg 24.05.2012
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°10'22.87''N ; 22°07'07.84''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mittetulundusühing Lõmala Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80267668
Telefon +372 644 4413 +372 564 72104
E-post info@lomalasadam.ee
Koduleht www.lomalasadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Roosileht
Eesnimi Andro
Telefon +37256472104
E-post info@lomalasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 72101:001:1193, 72101:001:0345
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 334
Akti vastu võtmise kuupäev 04.08.2011
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Mittetulundusühing Lõmala Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Võimalik on ära anda ohtlikke ja olmejäätmeid; pilsi- ja fekaalvett.
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Mootorkaater Bella 440
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 2,0
Kai nr 2 2,0
Kai nr 3 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3295 Lõmala sadama parema külje tooder
936 Lõmala sadama muuli päevamärk
3293 Lõmala sadama parema külje tooder
3296 Lõmala sadama vasaku külje tooder
3294 Lõmala sadama vasaku külje tooder
3298.1 Lõmala sadama lõunatooder
3297 Lõmala sadama parema külje tooder
3292 Lõmala sadama vasaku külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee