LOKSA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LSA
Sadama aadress Harju maakond, Tallinna mnt 2e, 74806 Loksa
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 01.06.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°35'00.60''N ; 25°41'55.80''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 120,0
Veesõiduki suurim laius (m) 20,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MARSALIS SHIPYARD OÜ
Eesnimi -
Registri kood 12978308
Telefon +372 5091383
E-post erich.reimets@marsalis.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kukk
Eesnimi Einar
Telefon +372 5037788
E-post einar.kukk@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 42401:001:0047
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 45
Akti vastu võtmise kuupäev 08.02.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine MARSALIS SHIPYARD OÜ
Veesõiduki lastimine ja lossimine MARSALIS SHIPYARD OÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade
Statsionaarne tõsteseade
Statsionaarne tõsteseade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, üldotstarbeline 4,0
Kai nr 2, laadimine/lossimine 4,2
Kai nr 3, üldotstarbeline 4,1
Kai nr 4, üldotstarbeline 3,1
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
120 Loksa sadama loodekai tulepaak
121 Loksa sadama lõunakai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee