LOHUSUU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LSU
Sadama aadress Ida-Viru maakond, 42001 Lohusuu vald, Lohusuu alevik, Järve tee 41
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 15. detsember
Registreerimise aeg 03.03.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°56'38.00''N ; 27°03'15.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 18,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Peipsi Trade
Eesnimi -
Registri kood 10132487
Telefon +372 332 1469
E-post peipsilohusuu@hot.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 42001:001:0464
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Peipsi Trade
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Peipsi Trade
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Telefon võimalik on pidada laevadega sidet telefoni teel
Elekter
Joogivesi jää ja värske vesi
Muu teenus väikesadamas võetakse spetsiaalsetesse mahutitesse laevade pilsivesi ja olmeprügi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Statsionaarne tõsteseade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee