LOHUSALU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LSL
Sadama aadress Lohusalu tee 152/1, Keila v, 76702, Harju maakond
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. november
Registreerimise aeg 03.04.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°24'10.10''N ; 24°12'12.90''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 20,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 60,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi AS Nordic Contractors
Eesnimi -
Registri kood 10359185
Telefon +372 6272020
E-post nordiccontractors@nordiccontractors.com
Koduleht www.lohusalu.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi TAUMANN
Eesnimi VALDO
Telefon +372 5082478
E-post lohusalu@lohusalu.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 29501:001:0060
Pindala (m²) 31134,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 391
Akti vastu võtmise kuupäev 30.11.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine AS Nordic Contractors
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Prügi vastuvõtt
Jalgratta laenutus
Joogivesi
Wi-Fi
Pesupesemise võimalus
Slipp
Elekter
WC
Dušš
Kütus
Parkla
Internet
Toitlustamine
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 1, jahtide ja kaatrite kai 2,0
Kai nr 2, tankimiskai 1,5
Kai nr 3, jahtide ja kaatrite kai 2,5
Kai nr 4, jahtide ja kaatrite kai 1,5
Kai nr 5, paatide kai 1,0
Kai nr 6, ujuvkai kaatritele 0,8
Kai nr 7, ujuvkai kaatritele 1,1
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
377 Lohusalu sihi ülemine tulepaak
1054 Lohusalu sadama idatooder
376 Lohusalu sihi alumine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee