LINDI

Põhiandmed
Sadamakood EE LIN
Sadama aadress Pärnu maakond, Lindi k, Audru v, 88302
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 31. märts - 31. detsember
Registreerimise aeg 28.01.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°19'48.00''N ; 24°17'24.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 5,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Lindi Sadamaarendus
Eesnimi -
Registri kood 80276727
Telefon +372 5092768
E-post aarejyrgenson@hot.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Jamštšinski
Eesnimi Margus
Telefon +372 5201736
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 15095:004:0190
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 747
Akti vastu võtmise kuupäev 21.11.2003
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine MTÜ Lindi Sadamaarendus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, väikelaevade seismine ja kala vastuvõtu kai 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee