LEPPNEEME SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LEP
Sadama aadress Harju maakond, 74009 Viimsi vald, Leppneeme küla, Leppneeme sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 05.10.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°33'06.00''N ; 24°52'03.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 25,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 30,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Viimsi Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75021250
Telefon +372 602 8800
E-post info@viimsivv.ee
Koduleht www.viimsivald.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Palmet
Eesnimi Viktor
Telefon +372 512 8188
E-post kapten@miidurannasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:003:1207
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 172
Akti vastu võtmise kuupäev 02.06.1999
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisiparvlaev, Väikelaev, Reisilaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Viimsi Vallavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Olmeprahi vastuvõtt; Pilsivee ja heitvee vastuvõtt tellimisel
WC kaldatualett
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 3,5
Kai nr 2 3,5
Kai nr 3 3,5
Kai nr 4 3,5
Kai nr 5 3,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
128.1 Leppneeme sadama põhjamuuli tulepaak
1133 Leppneeme sadama parema külje tooder
1134 Leppneeme sadama vasaku külje tooder
1132 Leppneeme sadama vasaku külje tooder
127.1 Leppneeme sihi ülemine tulepaak
1136 Leppneeme sadama vasaku külje tooder
129 Leppneeme sadama vasaku külje poi
127 Leppneeme sihi alumine tulepaak
128 Leppneeme sadamakai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee