LEHTMA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LHT
Sadama aadress Hiiu maakond, Lehtma k, Kõrgessaare v, 92211
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 02.08.2004
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°04'06.00''N ; 22°41'54.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 130,0
Veesõiduki suurim laius (m) 16,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) 70,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 5,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Direct Consulting
Eesnimi -
Registri kood 10575472
Telefon +372 6030700 5255861
E-post tonu@ulemistearimaja.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kiiver
Eesnimi Marek
Telefon +372 4622711
E-post lehtmasadama@dagomar.hiiumaa.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 39201:004:0937
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 84
Akti vastu võtmise kuupäev 06.03.2001
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Direct Consulting
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Direct Consulting
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Dušš
Parkla
Internet
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
vedurlaev Kaevatsi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, jahid, kaatrid, lõbusõidulaevad 4,1
Kai nr 2, kalalaevad, lõbusõidulaevad 4,3
Kai nr 3 4,0
Kai nr 4, kala- ja kaubalaevad 5,5
Kai nr 5, kala- ja kaubalaevad 5,5
Kai nr 6, laevade kütte võtmise ja pilsivee äraandmiseks 4,8
Kai nr 7, abilaevastik ja kalalaevad 4,1
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
636 Lehtma sadama vasaku külje poi
642 Lehtma sihi ülemine tulepaak
635 Lehtma sadamakai tulepaak
638 Lehtma sadama vasaku külje poi
641 Lehtma sihi alumine tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee