LAHESUU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LHS
Sadama aadress Harju maakond, Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Lahesuu sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 31.07.2008
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'26.00''N ; 24°42'07.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 160,0
Veesõiduki suurim laius (m) 35,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 4,1
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Lahesuu Sadama aktsiaselts
Eesnimi -
Registri kood 10345935
Telefon +372 6833363
E-post info@lahesuu.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Elm
Eesnimi Gregor
Telefon +372 6833300
E-post lahesuu@lahesuu.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus -
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 781
Akti vastu võtmise kuupäev 12.12.2005
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Üldotstarbeline, segalastilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Lahesuu Sadama aktsiaselts
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
vedurlaev
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 40A, seisu/laadimiskai 6,0
Kai nr 40B, seisu/laadimiskai 4,0
Kai nr 40C, seisu/laadimiskai 4,7
Kai nr 40D, seisu/laadimiskai 4,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee