LAAKSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LKS
Sadama aadress Tartu maakond, Laaksaare sadam, Meeksi küla, Meeksi vald
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 13.09.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°20'19.29''N ; 27°25'05.03''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 40,0
Veesõiduki suurim laius (m) 10,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,2
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Jürivete
Eesnimi Jaanus
Telefon +372 53328095
E-post kihnu@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 45401:001:0086
Pindala (m²) 15493,3
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 306
Akti vastu võtmise kuupäev 05.08.2010
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Reisiparvlaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Muu laev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus pilsi- ja fekaalvete vastuvõtt
Muu teenus
Elekter
Joogivesi
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade ettetellimisel
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 1,1
Kai nr 2 1,3
Ujuvkai 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
4295 Laaksaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4296.4 Laaksaare sadama laevatee parema külje tooder
4295.4 Laaksaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4295.2 Laaksaare sadama laevatee vasaku külje tooder
P27.1 Laaksaare sihi alumine tulepaak
4296.2 Laaksaare sadama laevatee parema külje tooder
P27.2 Laaksaare sihi ülemine tulepaak
4296 Laaksaare sadama laevatee parema külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee