SAAREMAA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SMA
Sadama aadress Saare maakond, Mustjala vald, Ninase küla, Saaremaa sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 04.05.2007
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°32'10.00''N ; 22°14'10.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 200,0
Veesõiduki suurim laius (m) 30,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 9,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Eesnimi -
Registri kood 10137319
Telefon +372 6318555
E-post ts@ts.ee
Koduleht www.ts.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kungla
Eesnimi Andres
Telefon +372 6318805
E-post a.kungla@ts.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 48301:001:0279, 48301:001:0286, 48301:001:0284, 48301:001:0287, 48301:001:0285
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 832
Akti vastu võtmise kuupäev 27.12.2005
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Reisiparvlaev, Merematkelaev, Puistlastilaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter Väikelaevadele, kalalaevadele
Kohvik Suveperioodil
Dušš
Internet Tasuta WI-fi
Joogivesi
Muu teenus olmepraht, pilsivesi, heitveed, muu
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
huvilaevade kai 4,5
nr 1, kruiisilaevade kai 10,0
nr 2, kruiisilaevade kai 7,0
nr 3, abikai 7,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
918 Saaremaa sadama kai tulepaak
919 Saaremaa sadama kai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee