KÕRGESSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KRG
Sadama aadress Hiiu maakond, Kõrgessaare a, Kõrgessaare v, 92201
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 15. november
Registreerimise aeg 16.11.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°59'34.80''N ; 22°27'51.60''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 26,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Osaühing Best Holding
Eesnimi -
Registri kood 10557844
Telefon +372 504 9165
E-post best.holding@mail.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Post
Eesnimi Priit
Telefon +372 504 9165
E-post priit.post@esmarehitus.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 39201:004:5890
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 502
Akti vastu võtmise kuupäev 21.09.2009
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Osaühing Best Holding, mittetulundusühing Kõrgessaare Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Slipp
Parkla
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 1,3
Kai nr 2 2,0
Kai nr 3 2,5
Kai nr 4 2,2
Kai nr 5 2,1
Kai nr 6 1,6
Kai nr 7 0,5
Kai nr 8 0,8
Kai nr 9 0,9
Kai number 10 0,8
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
662 Kõrgessaare sihi ülemine päevamärk
661 Kõrgessaare sihi alumine päevamärk

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee