KUNGLA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KNG
Sadama aadress Saare maakond, Valjala vald, Kungla küla, Kungla sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. mai - 15. september
Registreerimise aeg 06.09.2011
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°21'46.07''N ; 22°57'16.82''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mittetulundusühing Kungla Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80300868
Telefon +372 53411457
E-post info@kunglasadam.ee
Koduleht www.kunglasadam.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 85801:005:0281
Pindala (m²) 4256,9
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 337
Akti vastu võtmise kuupäev 04.08.2011
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Mittetulundusühing Kungla Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Parkla
Joogivesi
WC
Slipp
Elekter
Prügi vastuvõtt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 1,0
Kai nr 2 ujuvkai 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3219 Kungla sadama 1
3218 Kungla sadama 2
981.1 Kungla sadama muuli päevamärk

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee