KAREPA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KPA
Sadama aadress Karepa küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa 45401
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 11.11.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°32'50.36''N ; 26°25'23.14''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 8,0
Veesõiduki suurim laius (m) 2,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 15,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,3
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mittetulundusühing Karepa Kalasadam
Eesnimi -
Registri kood 80336978
Telefon +372 5205763
E-post karepasadam@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 88703:003:0061, 88703:003:0055, 88703:003:0298, 88703:003:0058, 88703:003:0057, 88703:003:0056, 88703:003:0247, 88703:003:0090, 88703:003:0059
Pindala (m²) 10872,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Mittetulundusühing Karepa Kalasadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee