MURATSI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MUR
Sadama aadress Muratsi küla, Lääne-Saare vald, Saare maakond
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Liivi laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 16.09.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°13'48.08''N ; 22°34'34.08''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 6,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Muratsi kalur
Eesnimi -
Registri kood 80413704
Telefon +372 5052612
E-post ahterstaak@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 27003:003:0674
Pindala (m²) 6691,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Merematkelaev, Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Muratsi Sadama Selts
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi
WC
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade ettetellimisel
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 1 1,5
Kai 2 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee