KUDRUKÜLA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KDR
Sadama aadress Puhke, Kudruküla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, Vaivara vald 29024
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 31.01.2017
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'05.64''N ; 28°05'09.69''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 19,5
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 5,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Fjodorova
Eesnimi Irina
Registri kood 45506213733
Telefon +372 54599559
E-post fve2808@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 85101:003:0307
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Irina Fjodorova
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Maabumissild 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee