KALMAKÜLA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KAM
Sadama aadress Kalmaküla, Lohusuu vald, Ida-Virumaa
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 13.06.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°53'27.60''N ; 26°58'09.79''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 8,0
Veesõiduki suurim laius (m) 2,4
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 8,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Mittetulundusühing Kalma Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80326603
Telefon +372 5528114
E-post info@kalma.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 42002:001:0217
Pindala (m²) 616,3
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine Mittetulundusühing Kalma Sadam
Veesõiduki sildumise võimaldamine Mittetulundusühing Kalma Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Internet
Parkla
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee