LEHTMA KALURISADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE LHK
Sadama aadress Hiiu vald Lehtma küla Lehtma tee 5
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 20.06.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°04'08.20''N ; 22°41'46.55''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 8,9
Veesõiduki suurim laius (m) 3,4
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,4
Sissesõidutee väikseim laius (m) 5,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Direct Consulting
Eesnimi -
Registri kood 10575472
Telefon +372 6030700 5255861
E-post tonu@ulemistearimaja.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kiiver
Eesnimi Marek
Telefon +372 4622711
E-post lehtmasadama@dagomar.hiiumaa.ee; dagomar@hk.hiiumaa.ee; veeresadam@tt.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 39201:004:0939
Pindala (m²) 23407,6
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Direct Consulting
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Nr. 1 0,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee