KIHNU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KHN
Sadama aadress Pärnu maakond, Lemsi k, Kihnu v, 88005
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 31.07.2008
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°08'28.72''N ; 24°01'14.81''E
Veesõiduki kogumahutavus 500 kuni 7500 (välja arvatud)
Veesõiduki suurim pikkus (m) 60,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 50,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 4,1
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Maide
Eesnimi Andrus
Telefon +372 5043 888
E-post andrus@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 30301:001:1024
Pindala (m²) 13195,0
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 1-k
Akti vastu võtmise kuupäev 08.01.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Reisiparvlaev, Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, parvlaevade kai 3,4
Kai nr 2, parvlaevade kai 4,0
Kai nr 3, väikelaevade kai 3,1
Ujuvkai 1 3,1
Ujuvkai 2, E-külg 3,4
Ujuvkai 2, W-külg 2,1
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2180 Kihnu sadama laevatee vasaku külje tooder
2179 Kihnu sadama laevatee parema külje tooder
2185 Kihnu sadama laevatee vasaku külje tooder
841 Kihnu sihi alumine tulepaak
845 Kihnu teljepoi
842 Kihnu sihi ülemine tulepaak
2184 Kihnu sadama laevatee parema külje tooder
862 Kihnu sadama laevatee parema külje poi

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee