MÕNTU VÄIKELAEVADE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MNV
Sadama aadress Mõntu küla, Torgu vald, Saaremaa
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Liivi laht
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 27.04.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 57°56'58.20''N ; 22°07'27.24''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi mittetulundusühing Minu kodukant Sõrve
Eesnimi -
Registri kood 80152439
Telefon +372 4570570
E-post vrhl@hot.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Undrest
Eesnimi Mihkel
Telefon +372 5145578
E-post vrhl@hot.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 80701:003:0940, 80701:003:0248, 80701:003:0250, 80701:003:0249
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine OÜ Mõntu Sadam
Veesõiduki lastimine ja lossimine OÜ Mõntu Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC Sadamahoones
Elekter Kai peal
Joogivesi Kai peal
Dušš Sadamahoones
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr. 1 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee