MUUGA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE MUG
Sadama aadress Harju maakond, Maardu tee 57, 74115 MAARDU
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 05.06.2002
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°30'00.00''N ; 24°58'00.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 300,0
Veesõiduki suurim laius (m) 48,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 17,1
Sissesõidutee väikseim laius (m) 200,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 17,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Eesnimi -
Registri kood 10137319
Telefon +372 6318555
E-post ts@ts.ee
Koduleht www.ts.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi NOOR
Eesnimi HENN
Telefon +372 6319521
E-post h.noor@ts.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:010:0246, 24504:004:1026, 24504:004:0128, 24504:004:1027, 24504:004:1080, 89012:001:0058, 89012:001:0025, 44603:001:0011, 44601:001:0192, 24504:004:0563, 89012:001:0015, 89012:001:0060, 44601:001:0193, 24504:004:1011, 89012:001:0026, 89012:001:0075, 89012:001:0067, 44603:001:0076, 89012:001:0085, 24501:001:0325, 44603:001:0067, 89012:001:0061, 24501:001:0327, 89001:010:1582, 89012:001:0007, 44603:001:0012, 89012:001:0310, 89012:001:0320, 89012:001:0043, 24504:004:1162, 89012:001:0048, 44603:001:0027, 44603:001:0005, 44603:001:0074, 89012:001:0034, 44603:001:0046, 44603:001:0025, 44603:001:0034, 89012:001:0078, 24501:001:0318, 89012:001:0009, 89012:001:0028, 89012:001:0051, 89012:001:0066, 89012:001:0150, 89001:010:0400, 44603:001:0031, 89012:001:0072, 89012:001:0038, 24504:004:1084, 44603:001:0045, 44602:001:0084, 24501:001:0326, 89012:001:0096, 89012:001:0092, 89012:001:0081, 89012:001:0044, 89012:001:0073, 24504:004:1158, 24504:004:1185, 44603:001:0013, 89012:001:0091, 44603:001:0065, 44603:001:0009, 44603:001:0028, 24504:004:1005, 89012:001:0019, 89012:001:0029, 44603:001:0035, 24504:004:0996, 89012:001:0070, 44603:001:0037, 24504:004:1088, 24501:001:0323, 44601:001:0194, 24504:004:0559, 89012:001:0082, 89012:001:0037, 89001:010:1397, 44603:001:0016, 89012:001:0020, 44603:001:0029, 24504:004:1093, 89012:001:0084, 24504:004:0997, 89012:001:0089, 89012:001:0008, 89001:010:3579, 89001:010:1581, 44603:001:0081, 44603:001:0047, 44603:001:0014, 89012:001:0071, 44603:001:0066, 24504:004:0688, 89012:001:0100, 44603:001:0075, 44601:001:0196, 89012:001:0014, 89012:001:0023, 89012:001:0330, 24504:004:1004, 44603:001:0049, 24504:004:1024, 24501:001:0331, 44603:001:0015, 44603:001:0033, 24501:001:0319, 24504:004:1012, 44603:001:0052, 89001:010:1396, 24504:004:1023, 89012:001:0050, 24501:001:0320, 89012:001:0046, 89012:001:0022, 24504:004:1077, 24504:004:1086, 89012:001:0087, 89012:001:0069, 24501:001:0324, 44603:001:0079, 89012:001:0016, 44603:001:0050, 89012:001:0079, 24501:001:0321, 24504:004:1087, 44603:001:0018, 24504:004:1091, 44603:001:0073, 89012:001:0064, 24504:004:1009, 44603:001:0082, 89012:001:0042, 89012:001:0095, 24504:004:0564, 44603:001:0026, 89012:001:0076, 89012:001:0083, 44603:001:0017, 24504:004:0692, 24504:004:0689, 89001:010:1754, 44603:001:0023, 89012:001:0013, 24504:004:0782, 24501:001:0330, 89012:001:0035, 89012:001:0033, 24504:004:1018, 89012:001:0094, 24501:001:0328, 24504:004:0566, 44603:001:0006, 89001:010:8550, 44603:001:0048, 24504:004:1015, 24504:004:0573, 24501:001:0322, 44603:001:0044, 24504:004:1025, 24504:004:0562, 44603:001:0038, 44601:001:0195, 89012:001:0039, 24501:001:0329, 24504:004:1083, 89012:001:0053, 44603:001:0080, 44603:001:0077, 24504:004:1016, 89001:010:1395, 89012:001:0080, 44603:001:0069, 24504:004:1159, 89012:001:0093, 44603:001:0019, 89012:001:0088, 89012:001:0230, 89012:001:0120, 24504:004:1022, 89012:001:0017, 89012:001:0045, 89012:001:0097, 44603:001:0083, 89012:001:0018, 24504:004:0693, 89012:001:0065, 89012:001:0240, 24504:004:1186, 89012:001:0001, 89012:001:0036, 44603:001:0072, 44603:001:0068, 44603:001:0055, 24504:004:1006, 44603:001:0059, 89012:001:0031, 89012:001:0052, 24504:004:1161, 44603:001:0043, 24504:004:1157, 24504:004:0846, 44602:001:0088, 89012:001:0086, 24504:004:1156, 24504:004:1085, 44603:001:0039, 24504:004:1013, 89012:001:0074, 89012:001:0068, 89012:001:0056, 24504:004:1092, 89012:001:0006, 44603:001:0054, 24504:004:1089, 89012:001:0077, 24504:004:1076, 24504:004:1021, , 89012:001:0041, 89012:001:0063, 89012:001:0220, 89012:001:0059, 89012:001:0032, 24504:004:0073, 89012:001:0027, 89012:001:0021, 44603:001:0032
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 442
Akti vastu võtmise kuupäev 19.12.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Vedellastilaev, Puistlastilaev, Konteinerlaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Reisiparvlaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Pisiremont Tellimusel võimalik sadamakai kasutamine pisiremondiks
WC Peamajas avalikud WC-d
Elekter Tellimusel, teenuse osutaja TS Energia
Kohvik Teenuse osutaja West Group Catering
Wi-Fi Peamajas saadaval tasuta Wi-Fi
Joogivesi Tellimusel, teenuse osutaja TS Energia
Muu teenus Olmepraht, pilsiveed, heitveed, muu - teenuse osutaja Green Marine
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Statsionaarne tõsteseade TK
Surveseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade TK
Statsionaarne tõsteseade TK
Statsionaarne tõsteseade TK
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Surveseade Vopak EOS
Muu seade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Statsionaarne tõsteseade Vopak EOS
Statsionaarne transpordiseade MGT
Muu seade Stivis
Surveseade Vopak EOS
Surveseade Vopak EOS
Muu seade Vopak EOS
Surveseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade Vesta Terminal, Oiltanking, Neste
Surveseade Vopak EOS
Surveseade Vesta Terminal
Surveseade Vopak EOS
Surveseade Vopak EOS
Surveseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Surveseade Vesta Terminal
Surveseade Vesta Terminal
Surveseade Vesta Terminal
Statsionaarne transpordiseade Coal Terminal
Surveseade Vopak EOS
Surveseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Statsionaarne tõsteseade TK Muuga CT
Statsionaarne transpordiseade MGT
Statsionaarne tõsteseade Coal Terminal
Surveseade Vopak EOS
Muu seade TK
Statsionaarne tõsteseade TK Muuga CT
Muu seade Stivis
Statsionaarne tõsteseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade TK Muuga CT
Surveseade Vesta Terminal
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Surveseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade TK
Surveseade Vopak EOS
Statsionaarne transpordiseade MGT
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Statsionaarne tõsteseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Surveseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Surveseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Statsionaarne transpordiseade DBT
Statsionaarne transpordiseade MGT
Statsionaarne tõsteseade DBT
Statsionaarne transpordiseade MGT
Surveseade Vopak EOS
Surveseade Vesta Terminal
Statsionaarne tõsteseade TK
Surveseade Vesta Terminal
Statsionaarne tõsteseade TK
Statsionaarne tõsteseade TK
Statsionaarne tõsteseade Vopak EOS
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Statsionaarne tõsteseade DBT
Surveseade Vesta Terminal
Statsionaarne tõsteseade Stivis
Statsionaarne tõsteseade Vesta Terminal, Oiltanking, Neste, Nynas
Surveseade Vopak EOS
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev VIIGER
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev LAMOR
reostustõrjelaev KAAREN
üldotstarbeline töö- või teeninduslaev AMA-120
reostustõrjelaev VARES
reostustõrjelaev RONK
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Abikai 5,5
Nr 10A, vedellastikai 18,0
Nr 10, viljakai 17,4
Nr 11, segalasti- ja puistlasti kai 12,9
Nr 12, segalasti- ja puistlasti kai 12,4
Nr 13, segalasti-, ro-ro- ja konteinerikai 12,4
Nr 14, segalasti-, ro-ro- ja konteinerikai 12,4
Nr 15, ro-ro- ja konteinerikai 12,4
Nr 16, konteinerikai 14,5
Nr 17, konteinerikai 14,5
Nr 1A, vedellastikai 14,4
Nr 1, vedellastikai 11,4
Nr 2A, vedellastikai 6,6
Nr 2, vedellastikai 11,2
Nr 31, puistlastikai 11,0
Nr 32, puistlastikai 17,1
Nr 33, segalasti- ja puistlastikai 11,0
Nr 3A, vedellastikai 13,0
Nr 3O, abikai 5,5
Nr 3, vedellastikai 8,2
Nr 3W, abikai 5,5
Nr 4, segalasti- ja puistlastikai 7,5
Nr 5, segalasti-, ro-ro- ja puistlastikai 7,1
Nr 6A, segalasti- ja puistlastikai 10,9
Nr 6, segalasti- ja puistlastikai 9,5
Nr 7, segalasti- ja vedellastikai 14,4
Nr 8, segalasti- ja puistlastikai 14,4
Nr 9A, vedellastikai 18,0
Nr 9, viljakai 17,4
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
182 Muuga sihi ülemine tulepaak
177 Muuga Söeterminali vasaku külje poi
181 Muuga sihi alumine tulepaak
179 Muuga Söeterminali vasaku külje poi
196 Muuga sadama viljakai tulepaak
187 Muuga sadama läänepoi
189 Muuga sadama põhjapoi
167 Muuga Söeterminali lõunapoi
145 Kallavere sihi alumine tulepaak
198 Muuga sadama 16 kai tulepaak
169 Muuga söeterminali kanali tulepaak
172 Muuga sadama idapoi
168 Muuga Söeterminali põhjapoi
180 Muuga Söeterminali parema külje poi
174 Muuga Söeterminali parema külje poi
178 Muuga Söeterminali parema külje poi
173 Muuga Söeterminali vasaku külje poi
146 Kallavere sihi ülemine tulepaak
166 Muuga Söeterminali muuli tulepaak
197 Muuga sadama läänekai tulepaak
195 Muuga sadama 17 kai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee