KELVINGI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KEL
Sadama aadress Harju maakond, Viimsi vald, Kelvingi küla, Kelvingi sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. november
Registreerimise aeg 31.08.2011
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°33'19.20''N ; 24°50'23.30''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi KELVINGI PAADISADAM
Eesnimi -
Registri kood 80013749
Telefon +372 5032826; +372 5054013
E-post avo.frei@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Freibach
Eesnimi Avo
Telefon +372 5032826
E-post avo.frei@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:021:0013
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 52
Akti vastu võtmise kuupäev 18.02.2010
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine KELVINGI PAADISADAM
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus Tellimuse korras jäätmefirmalt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1, seisukai 2,0
Kai nr 2, seisukai 1,0
Kai nr 3, ujuvkai 1,6
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
132 Kelvingi sadama lõunamuuli tulepaak
131 Kelvingi sadama põhjamuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee