KELNASE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KLN
Sadama aadress Harju maakond, Kelnase sadam, Kelnase küla, Prangli saar, Viimsi vald, 74006
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 12.09.2011
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°38'18.00''N ; 25°00'48.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 25,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Viimsi Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75021250
Telefon +372 602 8800
E-post info@viimsivv.ee
Koduleht www.viimsivald.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Palmet
Eesnimi Viktor
Telefon +372 5128188
E-post kapten@miidurannasadam.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 89001:002:0483
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 275
Akti vastu võtmise kuupäev 30.06.2011
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisilaev, Kalalaev, Väikelaev, Reisiparvlaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Viimsi Vallavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC Kaldatualett
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 3,3
Kai nr 2 3,3
Kai nr 3, puidust kalakai 2,2
Kai nr 4, puidust kalakai 2,6
Kai nr 5 2,7
Kai nr 6, ujuvkai 2,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
126.1 Kelnase sihi ülemine tulepaak
1124 Kelnase sadama vasaku külje tooder
1122 Kelnase sadama vasaku külje tooder
1121 Kelnase sadama parema külje tooder
126 Kelnase sihi alumine tulepaak
1126 Kelnase sadama vasaku külje tooder
1123 Kelnase sadama parema külje tooder
126.3 Kelnase sadama põhjamuuli tulepaak
126.2 Kelnase sadama idamuuli tulepaak
1120 Kelnase sadama vasaku külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee