RÄLBY SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE RLB
Sadama aadress Rälby sadam, Rälby küla, Vormsi vald, 91310 Läänemaa
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. november
Registreerimise aeg 27.04.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°01'33.21''N ; 23°16'38.01''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) 15,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Vormsi Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75022427
Telefon +372 530 732 69
E-post vv@vormsi.ee
Koduleht www.vormsi.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 90701:003:0323
Pindala (m²) 5428,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Vormsi Vallavalitsus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 1 1,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee