PALJASSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PAS
Sadama aadress Harju maakond, 10313 Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare t 28d
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 27.08.2001
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'32.56''N ; 24°42'20.37''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 190,0
Veesõiduki suurim laius (m) 30,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 8,6
Sissesõidutee väikseim laius (m) 90,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 9,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Eesnimi -
Registri kood 10137319
Telefon +372 6318555
E-post ts@ts.ee
Koduleht www.ts.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi KIKAS
Eesnimi ÜLO
Telefon +372 631 8329
E-post y.kikas@ts.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78408:809:0037, 78408:807:0048, 78408:809:0032, 78408:807:0063, 78408:809:0027, 78408:809:0090, 78408:809:0034, 78408:807:0029, 78408:809:0026, 78408:809:0004, 78408:809:0080, 78408:809:0035, 78408:807:0058, 78408:809:0620, 78408:807:0062, 78408:807:0080, 78408:807:0047, 78408:809:0031, 78408:807:0011, 78408:809:0001, 78408:809:0029, 78408:809:0028
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 441
Akti vastu võtmise kuupäev 19.12.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Vedellastilaev, Üldotstarbeline, segalastilaev, Puistlastilaev, Reisilaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki lastimine ja lossimine OÜ BOLTON REALESTATE
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Elekter elektrienergia andmine
Joogivesi joogivee andmine
Muu teenus olmepraht, pilsivesi, heitveed, muu
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
reostustõrjelaev -
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 31, segalastikai 3,4
nr 32, sega- ja puistlastikai 6,4
nr 33, sega-, vedel- ja puistlasti kai 8,7
nr 34, vedellastikai 5,9
nr 35, sega- ja puistlastikai 6,4
nr 36, sega- ja puistlastikai 6,4
nr 37, sega- ja puistlastikai 4,5
nr 38, sega- ja puistlastikai 4,5
nr 39, abikai 4,5
nr 40, sega- ja puistlastikai 4,2
nr 41, sega- ja puistlastikai 6,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee