PIIRISSAARE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PRE
Sadama aadress Tooni küla, 62603 Piirissaare vald, Tartu maakond
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 09.12.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°22'31.88''N ; 27°30'40.13''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 40,0
Veesõiduki suurim laius (m) 10,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 40,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Saarte Liinid
Eesnimi -
Registri kood 10216057
Telefon +372 453 0140
E-post info@saarteliinid.ee
Koduleht www.saarteliinid.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Jürivete
Eesnimi Jaanus
Telefon +372 4533871
E-post kihnu@saarteliinid.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 59501:001:0169, 59501:001:0163
Pindala (m²) 8572,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 63
Akti vastu võtmise kuupäev 18.02.2016
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev, Reisiparvlaev, Muu laev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine AS Kihnu Veeteed
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Saarte Liinid
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Saarte Liinid
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr.1 1,7
Kai nr.2 parvlaevakai 1,4
Ujuvkai nr.1 1,3
Ujuvkai nr.2 1,7
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
4297.8 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4298 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4297.6 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4297.3 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4298.8 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4298.7 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4297.4 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4298.6 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4297.5 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4298.2 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4298.5 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4298.9 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4298.3 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4297 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4297.7 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4297.9 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4297.2 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4298.4 Piirissaare sadama laevatee parema külje tooder
4297.1 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder
4298.1 Piirissaare sadama laevatee vasaku külje tooder

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee