PIRITA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PIR
Sadama aadress Harju maakond, Purje tn 13, 11911 Tallinn
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 1. november
Registreerimise aeg 17.03.2005
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°28'06.00''N ; 24°49'18.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,9
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
Eesnimi -
Registri kood 10257237
Telefon +372 6398800
E-post top@piritatop.ee
Koduleht www.piritatop.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi TUTK
Eesnimi TOOMAS
Telefon +372 508 28 37
E-post toomas@piritatop.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78401:101:0238
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 490
Akti vastu võtmise kuupäev 12.11.2015
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Tallinna Olümpiapurjespordikeskus
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
I-21, ujuvkai 3,0
K-24, ujuvkai 3,0
Kai nr C-6 3,0
Kai nr D-10, külaliskai 2,2
Kai nr D-11 (ujuvkai) külaliskai 2,1
Kai nr D-12 slipp -
Kai nr D-7, külaliskai 3,0
Kai nr D-8, külaliskai 3,8
Kai nr D-9, külaliskai 2,5
Kai nr D-9 (ujuvkai) külaliskai 4,2
Kai nr F-13, merekool 3,0
Kai nr F-14, merekool 3,3
Kai nr G-15, seisukai 3,0
Kai nr G-16, seisukai 2,8
kai nr G-17, piirivalve 3,0
Kai nr H-18, seisukai 3,3
Kai nr H-19, seisukai 3,0
Kai nr H-20, seisukai 3,3
Kai nr I-21, seisukai 3,5
Kai nr I-22, seisukai 3,5
Kai nr I-23, seisukai 3,7
Kai nr K-24, seisukai 3,5
Kai nr K-25, seisukai 3,5
Kai nr K-26 (ujuvkai), seisukai 3,1
Kai nr K-27, tankla 3,5
Kai nr K-28, seisukai 3,0
Kai nr K-28, tankla 3,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
243 Pirita põhjamuuli tulepaak
1048 Pirita sadama läänetooder
242 Pirita sihi ülemine tulepaak
241 Pirita sihi alumine tulepaak
244 Pirita lõunamuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee