KALEVI JAHTKLUBI

Põhiandmed
Sadamakood EE KJK
Sadama aadress Harju maakond, Pirita t 17, 11911 Tallinn
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 03.12.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'58.79''N ; 24°49'48.44''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 3,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Kalevi Jahtklubi
Eesnimi -
Registri kood 80075242
Telefon +372 6239 154 +37253010450
E-post info@kjk.ee
Koduleht www.kjk.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Tikerpäe
Eesnimi Ado
Telefon +372 5301 04 50
E-post sadam@kjk.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78401:101:0238, 78402:202:3150, 78402:202:1270
Pindala (m²) 17652,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 490
Akti vastu võtmise kuupäev 12.11.2015
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Kalevi Jahtklubi
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Pesupesemise võimalus
Internet
Wi-Fi
Pisiremont
Prügi vastuvõtt
Toitlustamine
Slipp
Parkla
Kohvik
Muu teenus
Elekter
Joogivesi
WC
Dušš saun
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Muu seade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
A ujuvkai. Seisukai 3,0
B ujuvkai. Seisukai 3,1
C ujuvkai.Seisukai 3,3
D kai. Seisukai 3,9
E ujuvkai. Seisukai 3,8
F ujuvkai. Seisukai 3,8
G ujuvkai. Seisukai 3,8
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1051 Kalevi Jahtklubi purjetamismärk

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee