VANASADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VAN
Sadama aadress Harju maakond, Tallinna 15051, Sadama 25
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 25.01.2002
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'00.00''N ; 24°46'00.00''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 340,0
Veesõiduki suurim laius (m) 42,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 10,3
Sissesõidutee väikseim laius (m) 265,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 10,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Eesnimi -
Registri kood 10137319
Telefon +372 6318555
E-post ts@ts.ee
Koduleht www.ts.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi KIKAS
Eesnimi ÜLO
Telefon +372 631 8329
E-post y.kikas@ts.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78401:114:0500, 78401:114:1910, 78401:114:0113
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 434
Akti vastu võtmise kuupäev 11.10.2012
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Reisilaev, Reisiparvlaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts HTG Invest, ESTEVE Stevedoring OÜ
Reisijate laevale mineku ja laevalt tuleku korraldamine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Veesõidukite pukseerimine ja jäämurdmine akvatooriumil Aktsiaselts TALLINNA SADAM
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Joogivesi Maksimaalne vee andmise kogus ühest sõlmest on üldjuhul 10-15 m3 tunnis. Kaidel 24-27 kuni 40 m3 tunnis.
Elekter elektrienergia andmine
Muu teenus olmepraht, pilsivesi, heitveed, muu
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
reostustõrjelaev KARU
reostustõrjelaev PIIBER
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
nr 10, reisiparvlaevade kai 7,7
nr 11, abikai 7,3
nr 12, reisiparvlaevade kai 7,5
nr 13, reisiparvlaevade kai 8,0
nr 14, reisiparvlaevade kai 10,0
nr 15, reisiparvlaevade kai 10,0
nr 16, abikai 10,0
nr 17, reisiparvlaevade kai 10,0
nr 18, abikai 4,5
nr 19, abikai 4,5
nr 1, reisiparvlaevade kai 8,5
nr 20, abikai 4,5
nr 21, abikai 4,5
nr 22, abikai 4,5
nr 23, abikai 4,0
nr 24, kruiisilaevade kai 10,7
nr 25, kruiisilaevade kai 10,7
nr 26, kruiisilaevade kai 11,0
nr 27, kruiisilaevade kai 11,0
nr 3, reisiparvlaevade kai 8,0
nr 5, reisiparvlaevade kai 8,3
nr 7, reisiparvlaevade kai 8,5
nr 8, reisiparvlaevade kai 4,5
nr 9, abikai 4,5
ujuvkai nr 1 4,0
ujuvkai nr 2 4,0
ujuvkai nr 3 4,0
ujuvkai nr 4 4,0
ujuvkai nr 5 4,0
ujuvkai nr 6 4,0
ujuvkai nr 7 4,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
256 Vanasadama kruiisikai tulepaak
255 Vanasadama põhjamuuli tulepaak
259 Vanasadama kruiisikai 2 tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee