PIHELGALAIU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PHL
Sadama aadress Mereäärse küla,Varbla vald, Pärnu maakond 88201
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 26.01.2016
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°26'45.00''N ; 23°40'07.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 16,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,5
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 20,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Miil
Eesnimi Olav
Registri kood 36703090299
Telefon +372 5042165
E-post Olav@eften.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 86301:004:0017
Pindala (m²) 209,3
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Olav Miil
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Olav Miil
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
kai nr.1 2,0
kai nr.2 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee