ATLA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE ATL
Sadama aadress Saare maakond, Lääne-Saare vald, Atla küla
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 1. oktoober
Registreerimise aeg 09.03.2010
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°18'06.61''N ; 21°53'38.04''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,4
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Lümanda Sadamad
Eesnimi -
Registri kood 80225776
Telefon +372 50 16 537
E-post lymandasadamad@gmail.com
Koduleht http://atlasadam.eu/
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Helk
Eesnimi Paul-Robert
Telefon +372 58504210
E-post lymandasadamad@gmail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 44001:001:0411
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 6
Akti vastu võtmise kuupäev 02.01.2014
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev, Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine MTÜ Lümanda Sadamad
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
WC
Joogivesi
Veesõidukite laenutus Väikepaadid
Slipp
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kalakai 1,5
Ujuvkaid 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
926.2 Atla sadama põhjamuuli tulepaak
926.1 Atla sadama lõunamuuli tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee