VÕSU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VOS
Sadama aadress Piiri 6, Võsu alevik, Vihula vald Lääne-Virumaa
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 15. september
Registreerimise aeg 08.04.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°35'07.43''N ; 25°58'20.27''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 10,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 14,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Vihula Vallavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75023482
Telefon +372 5013063
E-post vald@vihula.ee
Koduleht www.vihula.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Aasmäe
Eesnimi Andrus
Telefon +372 5058145
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 88701:001:0334
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 258
Akti vastu võtmise kuupäev 19.06.2015
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine MTÜ Võsu Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Parkla
Slipp
Elekter
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
- 1,5
- 1,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
089 Võsu sadama läänemuuli tulepaak
088 Võsu sadama idamuuli tulepaak
1170.2 Võsu sadama 2

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee