HUNDIPEA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE HUN
Sadama aadress Harju maakond, Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Hundipea sadam
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse sõltumata veesõiduki suurusest
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Jah
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. jaanuar - 31. detsember
Registreerimise aeg 26.10.2009
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'36.00''N ; 24°43'07.80''E
Veesõiduki kogumahutavus 7500 ja suurem
Veesõiduki suurim pikkus (m) 130,0
Veesõiduki suurim laius (m) 30,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 8,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Veeteede Amet
Eesnimi -
Registri kood 70002414
Telefon +372 6205600
E-post eva@vta.ee
Koduleht www.vta.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Kreek
Eesnimi Andres
Telefon +372 6205780
E-post andres.kreek@vta.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 78408:807:0078
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 167
Akti vastu võtmise kuupäev 25.05.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Muu laev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Veeteede Amet
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Veeteede Amet
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 1 4,0
Kai nr 2 8,5
Kai nr 3 5,4
Kai nr 4 4,5
Kai nr 5 5,2
Kai nr 6 4,9
Kai nr 7 4,8
Kai nr 8 3,5
Kai nr 9 4,7
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
280 Hundipea sadamakai tulepaak

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee