KULGU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KUG
Sadama aadress Ida-Viru maakond, Narva linn, Kulgusadama tee 10
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Narva jõgi
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 31. oktoober
Registreerimise aeg 07.04.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°20'39.78''N ; 28°10'23.09''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 18,0
Veesõiduki suurim laius (m) 7,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 12,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 0,9
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Sihtasutus Narva Sadam
Eesnimi -
Registri kood 90003692
Telefon +372 58473132 +372 56823611
E-post sergei.lvov18@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Uglanov
Eesnimi Deniss
Telefon +372 58503008
E-post dennisea@mail.ru
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 51106:001:0193
Pindala (m²) 1094,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 589-k
Akti vastu võtmise kuupäev 30.07.2004
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Sihtasutus Narva Sadam
Veesõiduki lastimine ja lossimine Sihtasutus Narva Sadam
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai 2,2
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee