KOLKJA SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KOL
Sadama aadress Sadama 5, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa, 60301
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 20. november
Registreerimise aeg 01.12.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°33'18.73''N ; 27°13'06.48''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 15,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,5
Sissesõidutee väikseim laius (m) 30,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 1,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Aktsiaselts Peipsi Kalamees
Eesnimi -
Registri kood 10019495
Telefon +372 56625412
E-post justinica@hot.ee; kalamees@kodu.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Filippov
Eesnimi Anatoli
Telefon +372 56 625 412
E-post kalamees@kodu.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 58701:002:0001
Pindala (m²) 52266,4
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 236
Akti vastu võtmise kuupäev 17.08.2017
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev, Kalalaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Aktsiaselts Peipsi Kalamees
Veesõiduki lastimine ja lossimine Aktsiaselts Peipsi Kalamees
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Aktsiaselts Peipsi Kalamees
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus
WC
Kütus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Surveseade
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
uus kai 1,3
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee