KARLOVA PAADISADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KAP
Sadama aadress Rebase 18, Tartu
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Emajõgi
Navigatsiooniperiood 1. mai - 31. oktoober
Registreerimise aeg 30.03.2015
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°22'08.00''N ; 26°44'46.00''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 10,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 1,9
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Seto Line Reisid OÜ
Eesnimi -
Registri kood 11438981
Telefon +372 524 7153
E-post info@setoline.ee
Koduleht www.setoline.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Vellak
Eesnimi Ain
Telefon +372 53 069 966
E-post sadam@setoline.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 79508:052:0007
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Seto Line Reisid OÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Wi-Fi
WC
Pesupesemise võimalus
Parkla
Kohvik
Joogivesi
Internet
Elekter
Dušš
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
- -
- -
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee