SUUR-LOOTSI SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE SUL
Sadama aadress Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Suur-Lootsi tn 1d
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Narva jõgi
Navigatsiooniperiood 1. mai - 15. november
Registreerimise aeg 19.11.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'58.84''N ; 28°02'36.57''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 6,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) 4,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,0
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi SeaGate MTÜ
Eesnimi -
Registri kood 80376452
Telefon +372 5036817
E-post mart.lee@agency.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Uglanov
Eesnimi Deniss
Telefon +372 58503008
E-post dennisea@mail.ru
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 51301:001:0056
Pindala (m²) 3242,2
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine SeaGate MTÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Prügi vastuvõtt
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Kai nr 5 2,0
Kai nr 6 2,0
Kai nr 7 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee