KABERNEEME SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KBN
Sadama aadress Harjumaa, Jõelähtme vald, Kordoni tee 20, 74202
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 21.10.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°31'12.51''N ; 25°16'42.23''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 12,0
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,1
Sissesõidutee väikseim laius (m) 10,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,5
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Kaberneeme Marina OÜ
Eesnimi -
Registri kood 12731757
Telefon +372 58344344
E-post info@kaberneememarina.ee
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Nurmetalo
Eesnimi Tarmo
Telefon +372 58344344
E-post info@kaberneememarina.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 24501:001:0491
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 343
Akti vastu võtmise kuupäev 27.08.2015
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik korraldus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Kaberneeme Marina OÜ
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Wi-Fi
Kohvik
Veesõidukite laenutus
WC Invatualett
Dušš
Internet
Joogivesi
Toitlustamine
Slipp
Elekter
Parkla
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Nr 1 1,5
Nr 2 2,5
Nr 3 2,5
Nr 4 2,5
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
1190.4 Kaberneeme 4
1190.2 Kaberneeme 2
1190.8 Kaberneeme 8
1190.1 Kaberneeme 1
1190.6 Kaberneeme 6

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee