KÕIGUSTE SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE KGS
Sadama aadress Saare maakond, Laimjala vald, Kõiguste küla
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. mai - 30. september
Registreerimise aeg 24.10.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°22'10.96''N ; 22°58'17.41''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 23,9
Veesõiduki suurim laius (m) 4,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 2,7
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Kõiguste Marina
Eesnimi -
Registri kood 80384279
Telefon +3725580970
E-post koigustemarina@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Jansson
Eesnimi Niklas John Alexander
Telefon +372 5580970
E-post espumeru@mailasail.com
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 38601:004:0173
Pindala (m²) 42085,7
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number 310
Akti vastu võtmise kuupäev 26.09.2000
Akti andja Vabariigi Valitsus
Akti liik määrus
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Niklas John Alexander Jansson
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Muu teenus
Parkla
Slipp
Joogivesi
Elekter
Kohvik
WC
Dušš
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
- 3,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
3225.4 Kõiguste sadama 4
981 Kõiguste sadama tulepaak
3225.6 Kõiguste sadama 6
3225.3 Kõiguste sadama 3
3225.1 Kõiguste sadama 1
3223 Kõiguste sadama läänetooder
3224 Kõiguste sadama idatooder
3225.2 Kõiguste sadama 2

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee