PÄRNU SADAMA VÄIKESADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE PRV
Sadama aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Lootsi tn 6
Sadama ülesanne Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 30. oktoober
Registreerimise aeg 08.10.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°23'10.00''N ; 24°29'21.50''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 17,0
Veesõiduki suurim laius (m) 5,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 3,0
Sissesõidutee väikseim laius (m) -
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) -
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Pärnu Jahtklubi
Eesnimi -
Registri kood 80058516
Telefon +372 4471750
E-post info@jahtklubi.ee
Koduleht www.jahtklubi.ee
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Põldroos
Eesnimi Heiti
Telefon +372 53078777
E-post sadam@jahtklubi.ee
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 62510:002:2860
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Väikelaev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Pärnu Jahtklubi
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Wi-Fi
WC
Toitlustamine
Slipp
Parkla
Kütus
Internet
Joogivesi
Wi-Fi
Elekter
Dušš
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
A1.1 3,5
A1.2 2,4
A2.1 3,5
A2.2 2,4
B1.1 3,5
B1.2 2,4
B2.1 3,0
B2.2 2,4
C1.1 2,5
C1.2 2,4
C2.1 3,0
C2.2 2,5
D1.1 3,0
D1.2 2,5
D2.1 2,5
D2.2 2,0
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus
2334 PA4
2335 PA5
2332 PA2
2331 PA1
2333 PA3
2338 PA2.1

Sadama avalikud dokumendid:© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee