VÄRSSU SADAM

Põhiandmed
Sadamakood EE VAR
Sadama aadress Hiiu maakond, Pühalepa vald, Värssu küla, Värssu sadam
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Ei
Veekogu liik Meri
Veekogu nimetus Läänemeri
Navigatsiooniperiood 1. aprill - 1. oktoober
Registreerimise aeg 12.09.2014
Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 58°55'58.68''N ; 22°57'17.70''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 7,0
Veesõiduki suurim laius (m) 3,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 0,8
Sissesõidutee väikseim laius (m) 3,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) 0,8
Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi MTÜ Värssu Sadam
Eesnimi -
Registri kood 80395656
Telefon +372 5651560
E-post kiur.aarma@gmail.com
Koduleht -
Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi -
Eesnimi -
Telefon -
E-post -
Sadama maa-ala andmed
Tunnus 63901:003:0064
Pindala (m²) -
Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -
Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Muu laev
Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Kiur Aarma
Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus
Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused
Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi
Kaid
Nimetus Sügavus kai ääres (m)
Värssu paadisild 1 0,8
Värssu paadisild 2 0,8
Värssu paadisild 3 0,8
Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei
Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

Sadama avalikud dokumendid:

Sadamal ei ole ühtegi avalikku dokumenti

© 2012 VEETEEDE AMET Valge 4, 11413 Tallinn, tel 6 205 500, Faks 6 205 506, E-post: eva@vta.ee